Bestill produkt - unge 0-18

Her kan du bestille produkt/tenester til barnet ditt.

Skal du berre bestille MobilbankUng til barnet ditt, gjer du det enklast her i nettbanken din.

Ønskjer du å bestille BankID/BankID på mobil, sender du e-post til kundesenter@ssf.no

 

Dette feltet er obligatorisk
Dette feltet er obligatorisk
Dette feltet er obligatorisk. Fyll inn 11 siffer. Alder må være under 18 år.

Produkt og tenester til barnet

Her er dei produkta du kan bestille til barnet ditt - basert på alder.
NB! Hugs å krysse av for eit eller fleire frå lista nedanfor, før du går vidare.Formål/bruk

På grunn av Kvitvaskingslova er vi pålagde å be om ein del opplysningar, når mindreårige skal bli kunde i ein bank.

Dette feltet er obligatorisk
Dette feltet er obligatorisk

Dette feltet er obligatorisk

Dette feltet er obligatorisk

Dette feltet er obligatorisk

Dette feltet er obligatorisk

Dette feltet er obligatorisk

Føresette/verjer

Dersom du er verje åleine, må vi ha dokumentasjon på det. Slik stadfesting av foreldreansvar kan du hente på Altinn.no. Du blir bedt om å laste opp vedlegg i neste steg.

Verge 1
Dette feltet er obligatorisk
Dette feltet er obligatorisk
Dette feltet er obligatorisk
Dette feltet er obligatorisk
Verge 2

Last opp vedlegg

Vi kan laste opp fødselsattest til barnet ditt frå Folkeregisteret, om du seier ja nedanfor.


For deg som er verje åleine:

Samandrag

Her er ei oversikt over opplysningane du har oppgitt om barnet ditt. Du kan endre på desse før du sender, ved å bruke tilbake-knappen i skjemaet.