Klageskjema

Dersom du ikkje er nøgd med ei teneste utført av banken, kan du fylle ut dette skjemaet og sende det elektronisk til Kundesenteret vårt. Dei sender det vidare til rette vedkomande i banken vår. Du kan og printe skjemaet ut på papir, og sende det pr. post til Kundesenteret vårt.

Legg gjerne ved dokumentasjon som er eigna til å klårgjere saka. Last opp evt. vedlegg her
Skriv kva saka gjeld, kva du meiner er gjort feil og kva du ønskjer å oppnå med klaga.
Eller print ut skjema og send det pr. post til SSF v/Kundesenter, postboks 113, 6801 Førde