Personvernerklæring

Kva dekkjer personvernerklæringa vår?

Personvernerklæringa gjeld frå 01.07.2018

Personvernerklæring gjeld for følgjande selskap i konsernet:

 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS
 • Bankeigedom Sogn og Fjordane AS

Nettstader:  https://www.ssf.no

Applikasjonar:

 • Mobilbank SSF
 • Mobilbank Ung SSF
 • Mobilbank Bedrift Sparebanken Sogn og Fjordane

Kontorstader:

 • Hovudkontor, lokalkontor i Sogn og Fjordane og i Bergen.
 • Banken har Bank i butikkavtaler i nokre butikkar på stader der vi tidlegare har hatt lokalkontor

Sjå heile personvernerklæringa her.


Kontakt oss

 • ALLTID OPE
  kl. 00.00-24.00