Konsernleiinga i banken

Her kan du finne informasjon om dei som er med i Konsernleiinga i Sparebanken Sogn og Fjordane.

 Trond Teigene    

Trond Teigene
Administrerande direktør
Tlf. 90 82 50 86 Epost: trond.teigene@ssf.no  

   
     
 Kjetil Bjorset    Linda w

Kjetil Bjørset
Direktør Bedriftsmarknad
Tlf. 57 82 97 42 mob. 91 31 22 50
E-post: kjetil.bjorset@ssf.no 

 

Linda Vøllestad Westbye 
Direktør Privatmarknad 
mob. 97 67 25 04
Epost: linda.westbye@ssf.no

Reiel Haugland 

 

 Eirik Rostad Ness

Reiel Haugland
Direktør teknologi og innovasjon
Tlf. 41 02 79 05
Epost: reiel.haugland@ssf.no

 

Eirik Rostad Ness
Direktør Organisasjon
Tlf. 95 12 25 83
Epost: eirik.rostad.ness@ssf.no
 Frode Vasseth

 

 Gro Skrede Mardal

Frode Vasseth
Direktør Økonomi og Finans
Mob. 95 19 84 52
Epost: frode.vasseth@ssf.no  

 

Gro Skrede Mardal
Direktør Kreditt
Mob. 48 16 70 94
Epost: gro.skrede.mardal@ssf.no

 
Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00