Konsulent kundesystem

Vi søker etter ein medarbeidar som skal arbeide med kundesystem, bakanforliggande system og produkt. Søknadsfrist 22.09.2019.

Stillinga vert plassert i avdeling Forretningsstøtte under leiar kundesystem.

Arbeidsoppgåver vil i hovudsak omfatte:

         • Utvikling av banken sine løysingar og produkt for tilsette og kundar
         • Delta i utviklingsprosjekt, spesielt kjernefornyingsprosjektet
         • Kompetanseutvikling av dyktige medarbeidarar
         • 2. linje-støtte på kundesystem (Sal & kunde og andre aktuelle system)
         • Etterleving av til ein kvar tid gjeldande lovverk og regulativ

Til stillinga søker vi ein person med følgjande kvalifikasjonar:

         • God kunnskap om bank og bankløysingar (Sal & kunde, Loan Process, m.m.)
         • Kunnskap om EVRY kjerne og andre støttesystem, t.d. IHub, Adobe, arkiv,
           autentisering.
         • God forståing av samspelet mellom applikasjonar og løysingar
         • Kunnskap om Microsoft-løysingar
         • God munnleg og skriftleg framstillingsevne, flytande norsk skriftleg og munnleg
         • Er nøyaktig og kan arbeide sjølvstendig
         • Trivst i et miljø med høgt aktivitetsnivå

Les meir om stillinga og send søknad innan 22.09.2019.

Nærare opplysningar om stillinga kan du få ved å kontakte Geir Grime på telefon 481 67 084 eller e-post geir.grime@ssf.no, eller Silje Sunde på telefon 924 23 472, e-post silje.sunde@ssf.no.


Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00