Grønt Rammeverk

Sparebanken Sogn og Fjordane har som ledd i sin berekraftstrategi utarbeidd eit grønt rammeverk for utferding av grøne obligasjonar. Under ser dykk linkar til rammeverket og ein ekstern vurdering av Cicero. Rammeverket er blitt klassifisert som «dark green», den høgaste klassifisering som ein kan oppnå.»


Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00