Års- og kvartalsrapportar

Her finn du årsrapportane og kvartalsrapportar frå Sparebanken Sogn og Fjordane i PDF-format.

Du kan og sjå nærmare på Bustadkreditt Sogn og Fjordane sine rekneskapsrapportar.

 

2019 

 

 Rapport

 

 Presentasjon

4. kvartal 2019   PDF   PDF
3. kvartal 2019   PDF   PDF
2. kvartal 2019   PDF   PDF
1. kvartal 2019   PDF   PDF

2018

 

Rapport

 

Presentasjon 

Årsrapport 2018   PDF    
4. kvartal 2018   PDF   PDF
3.kvartal 2018   PDF (3 MB)   PDF
2.kvartal 2018   PDF (3,6MB)    PDF 
1.kvartal 2018    PDF (1,5MB)   PDF

2017

 

Rapport

 

Presentasjon 

Årsrapport 2017   PDF  (8 MB)    
4.kvartal 2017   PDF (1 MB)    PDF 
3. kvartal 2017   PDF (1,4 MB)   PDF 
2.kvartal 2017   PDF (1 MB)   PDF 
1.kvartal 2017   PDF ( 1,6 MB)   PDF

2016

 

Rapport 

 

Presentasjon

Årsrapport 2016   PDF (13 MB)    
4. kvartal 2016   PDF (1,5 MB)    PDF (1 MB)
3. kvartal 2016   PDF (2, 5MB)   PDF (1 MB)
2.kvartal 2016   PDF (4,5 MB)   PDF (1 MB)
1. kvartal 2016   PDF (2,4 MB)   PDF (2 MB)

 2015

 

Rapport

 

Presentasjon

Årsrapport 2015   PDF (8 MB)    
4.kvartal 2015   PDF (2 MB)   PDF (2 MB)
3.kvartal 2015   PDF (4 MB)   PDF (2 MB)
2.kvartal 2015   PDF (4 MB)   PDF (2 MB)
1. kvartal 2015   PDF (3,2 MB)   PDF (1,6 MB)

 2014

 

Rapport

 

Presentasjon

Årsrapport 2014   PDF (6 MB)     
4.kvartal 2014   PDF (4 MB)    PDF (1,7 MB)
3.kvartal 2014   PDF (2,5MB)   PDF ( 3 MB)
2.kvartal 2014   PDF (4 MB)   PDF( 2 MB)
1. kvartal 2014   PDF (2 MB)   PDF (4 MB)

2013

 

Rapport

 

Presentasjon

Årsrapport 2013   PDF (6 MB)    
4. kvartal 2013   PDF (2,8 MB)   PDF (1 MB) 
3.kvartal 2013   PDF (2,6MB)   PDF
2.kvartal 2013   PDF (2,4 MB)   PDF (1,9 MB)
1.kvartal 2013   PDF (2 MB)   PDF (2,6MB)

2012

 

Rapport

 

Presentasjon

Årsrapport 2012   PDF (6 MB)    
4.kvartal 2012   PDF (1,7MB)   PDF (1,8MB)
3.kvartal 2012   PDF (2 MB)   PDF ( 2,8MB)
2.kvartal 2012   PDF (4MB)   PDF  (2MB)
1.kvartal 2012   PDF (3MB)   PDF  (4MB)
         

2011

 

Rapport

 

Presentasjon

Årsrapport 2011   PDF (7MB)   PDF (1MB)
3.kvartal 2011   PDF (1MB)   PDF 
2.kvartal 2011   PDF (3MB)    
1.kvartal 2011   PDF (1MB)    

 

Pilar 3 Ansvarleg kapital
Pilar 3 2018 (PDF) Q4 2018 Ansvarleg kapital
Pilar 3 2017 (PDF) Q4 2017 Ansvarleg kapital
Pilar 3 2016 (PDF) Q4 2016 Ansvarleg kapital
Pilar 3 2015 (PDF) Q4 2015 Ansvarleg kapital
Pilar 3 2014 (PDF)  Q4 2014  Ansvarleg kapital
Pilar 3 2013 (PDF)  
Pilar 3 2012 (PDF)  
Pilar 3 2011 (PDF)  
Pilar 3 2010 (PDF)   
 2009 (iPaper)  

2008 (iPaper)

 

 

            

 
Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00