RapportarPDF
Erklæring UNEPFI Principles for responsible bankingLast ned
18 månaders rapportering for PRBLast ned
Årsrapport inkludert GRI-rapport 2021Last ned
Klimarekneskap 2021Last ned
Klimasertifikat 2022Last ned