– STØRRE SJANSE: Førstegangskjøparar kan få større sjanse for å få bustadlån etter endringa, forklarar kunderådgjevar Torbjørn Olset.
Publisert 15. desember 2022

– Kan bli lettare for førstegangskjøparar å få bustadlån

Frå 1. januar blir endringar i utlånsforskrifta gjeldande for norske bankar.
– Det er positivt for dei som skal kjøpe sin første bustad, seier Torbjørn Olset, kunderådgjevar i Sparebanken Sogn og Fjordane.
Når du søker om bustadlån i dag seier reglane at du må tole ein renteauke på fem prosent oppå renta på bustadlånet. Dette gjer bankane for å vere trygge på at du ikkje kjem i ein vanskeleg situasjon dersom renta skulle stige, forklarar Olset.

Frå fem til tre prosent

I gjennomsnitt ligg bustadlånrenta no på ca. fire prosent i Norge. Når du då legg på fem prosent, vil det seie at du må kunne tole ni prosent rente for å få innvilga bustadlån.
Dette gjer at mange, særleg førstegangskjøparar, som på grunn av lite eigenkapital, eller for låg inntekt i dag har mindre sjanse å få lån.
– Etter endringa kan det no bli lettare for førstegangskjøparar å få bustadlån, seier Olset.

Førebels endring

Endringa i utlånsforskrifta som blir gjeldande frå 1. januar 2023 seier at i staden for å legge på fem prosent rente, skal ein legge på tre prosent eller ta høgde for minst sju prosent rente når ein vurderer lånesøknader.
– Med dei nye reglane må du no berre tole eit påslag på tre prosent, eller minst ei rente på sju prosent. Då vurderer banken kva som blir tyngst for kunden å bære; eit påslag på tre prosent rente eller sju prosent rente. Dette kan ha mykje å seie for kva banken kan gi i lån, seier Olset.
Endringa i utlånsforskrifta er førebels og vil bli vurdert fortløpande, men skal i første omgang gjelde fram til 2024.

Sunniva Knutsen

kommunikasjonsrådgjevar908 15 045sunniva.knutsen@ssf.no

Siste frå meirennbank.no

Tilbyr gratis smørjing av ski før alle karusellrenn

Førde IL Langrenn set i gang eit prosjekt for å få fleire barn med på karusellrenna på Langeland. Dei håpar også å få Skandinavisk Cup til Sunnfjord i 2025.

Les heile saka
Tilbyr gratis smørjing av ski før alle karusellrenn 17. januar 2023
Barnas julegåve til andre barn15. desember 2022
Førjulsjubel til U40-nettverka9. desember 2022
Klart for jul på barneavdelinga 1. desember 2022