MYKJE AKTIVITET: – Det myldrar med ungar her kvar dag, seier Trond Eiken, som tysdag kveld hadde med seg ei gåve på 80 000 kroner.
Publisert 16. november 2022

Første steg for Rutlinslid-løft

Styret i Grendalaget har store planar for nærmiljøanlegget. No skal ballbingen oppgraderast med hjelp av gåvemidlar frå bankoverskotet.
– Det var veldig kjekt med gåve! Rehabilitering av eksisterande ballbinge er første tiltak i prosjekt med å løfte nærmiljøanlegget i Rutlinslid, fortel Grunde Høgi, styremedlem i Leite Grendalag.
Han fortel at styret har langsiktige og store planar for området:
– Leite Grendalag ønskjer at det regulerte friområdet i Rutlinslid skal bli ein plass som i langt større grad enn i dag motiverer til leik, fysisk aktivitet og sosialt samvær for barn, unge og voksne i nærmiljøet, seier han.
Gåva gjev han tru på at styret kan få draumane realisert.
– Vi jobbar for å få tiltaket fullfinansiert slik vi kan starte jobben. Å få midlar som i dag gjev motivasjon for å jobbe vidare med andre tiltak og søknadar, fortel han.
Kunderådgjevar i Sparebanken Sogn og Fjordane, Trond Eiken, var tysdag ettermiddag på plass for å gje ut gåvemidlane. Gåvemidlane vert delt ut av eigaren til Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane.
– Leikeplassen på Leite er ein viktig og mykje nytta møteplass for ungane i nabolaget. Det har den vore i fleire tiår. Styret i grendalaget er driftige og har mykje planar framover. Vaksne og ungar set pris på å ha denne møteplassen. Det er ikkje vanskeleg å sjå. Det myldrar med ungar her kvar dag. Då er det kjekt for oss å gjennom stiftinga kunne bidra med 80 000 kroner til oppgraderingar som trengs på ballbingen, fortel Eiken.

Johanne Viken Sandnes

Leiingkommunikasjonsdirektør959 21 208johanne.sandnes@ssf.no

Siste frå meirennbank.no

Vil rekruttere fleire som Kristin

Totalt 1,65 millionar vart delt ut på frukostmøte i Sogndal fredag. Mellom anna får Leikanger skyttarlag 400 000 kroner.

Les heile saka
Vil rekruttere fleire som Kristin25. november 2022
– Målet vårt er at besøkande skal bli tryggare i naturen24. november 2022
Eit steg nærare ny samlingsplass i Eikefjord16. november 2022
Styrker idretten med 850 000 kroner16. november 2022