Tore Reksten (SSF), Kim Solheim i Florø Fotball og Steinar Hopen (SSF) er glade for at sponsorsamarbeidet blir vidareført i tre nye år.
Publisert 16. november 2023

Fornyar mangeårig sponsorsamarbeid med Florø Fotball

Sparebanken Sogn og Fjordane vidarefører samarbeidet med Florø Fotball i tre nye år. Ein del av midlane vil bli brukt til å styrke fire viktige satsingsområde for klubben innan inkludering og rekruttering.
– Vi ser på Florø Fotball som ein hjørnesteinsaktør i lokalsamfunnet, og vi er stolte over å støtte deira ambisiøse mål. Dette er eit mangeårig samarbeid, og vi gler oss til fleire. Avtalen understrekar at vi ønsker å vere ein aktiv bidragsytar for idretten og samfunnet vårt, seier Tore Reksten i Sparebanken Sogn og Fjordane.
Viktig støtte frå Sparebanken Sogn og Fjordane
Måla til Florø Fotball er i tråd med banken sin visjon om å vere ei drivkraft for Sogn og Fjordane og verdiar som er trygge, ekte, nære og engasjerte.
– Dette samarbeidet gir oss ikkje berre økonomisk støtte, men også eit verdifullt samarbeid som vil hjelpe oss med å realisere måla våre. Vi ser fram til å samarbeide tett med Sparebanken Sogn og Fjordane for halde fram å bygge eit sterkt og inkluderande fotballmiljø i Florø, seier dagleg leiar i Florø Fotball, Kim Solheim.
Florø Fotball er i dag den fjerde største klubben i Sogn og Fjordane Fotballkrets, med om lag 300 aktive spelarar. Klubben har opplevd betydeleg vekst dei siste åra, spesielt innan rekruttering av spelarar og engasjerte trenarar for barn- og ungdomslaga. Lokal entusiasme og eit stort potensial for vidareutvikling gjer FSKF til ein sterk lokal merkevare. Florø Fotball har ein tydelege visjon om å vere ei inkluderande kraft i lokalsamfunnet.
Fleire sterke satsingsområde
I avtalen ligg det fleire viktige satsingsområde for klubben. Florø Fotball skal framleis satse på damelaget, og har som mål å etablere eit konkurransedyktig seniorlag innan 2025. I tillegg skal dei sette i gang med spesifikke rekrutteringstiltak til dømes jentefotballdagar, skulebesøk og kompetanseutvikling for trenarar. Målet er å auke engasjementet og deltakinga blant jenter i alle aldrar.
Andre viktige satsingsområde handlar om inkludering og å hindre fråfall blant barn og unge, men også i dei eldre ungdoms- og seniorklassane. Ved å opprette Florø 3 som ein arena for ungdom og unge vaksne, har klubben allereie opplevd suksess med å halde spelarar engasjerte utan prestasjonspress. Støttetiltak som reduserte treningsavgifter og eige draktsett har bidratt til å skape ein inkluderande og pressfri fotballgruppe.
Gjennom ulike ordningar vil klubben støtte dei med økonomiske utfordringar og ønsker å redusere ulikheter mellom barn og unge ved å sikre at alle, uavhengig av etnisitet, økonomi eller sosial status, får muligheten til å delta i fysisk aktivitet.

Inger Marie Lien

kommunikasjonsrådgjevar971 90 242inger.marie.lien@ssf.no

Siste frå meirennbank.no

No blir det betre tursti på Atløy

Fjelltrimgruppa i Atløy IL får 70 000 kroner i gåve til å lage tursti ved Tvibergsundet. No står dugnadsgjengen klare å sette i gang arbeidet i løpet av våren.

Les heile saka
No blir det betre tursti på Atløy7. desember 2023
Økonomiske spådommar for 20247. desember 2023
Startar kursserie for unge kunstkritikarar7. desember 2023
Milliongåve til Villakssenteret i Lærdal5. desember 2023