Barnekortet passar for barn mellom 8 til 12 år. Kortet kan brukast i butikk, men ikkje til netthandel. Det er gratis og kan kombinerast med Mobilbank Ung og Vipps. På den måten kan barnet følge med på eigen pengebruk.

Fordelar med barnekort

  • Kortet er heilt gratis
  • Det kan kombinerast med Mobilbank Ung
  • Kan brukast i butikk i heile verda, men ikkje på nett
  • Innebygd beløpsgrense
  • Barnet lærer å handtere eigne pengar

Ting folk lurer på