Lisbeth Aasen Andersen

kunderådgjevar privat

Lisbeth er frå Førde og har jobba hos oss sida våren 2018. Før det jobba ho som eigedomsmeklar.

Lisbeth bryr seg om kundane sine. Ho synast det er kjekt å møte dei og finne gode og løysingar som er tilpassa alderen og situasjonen til kunden.