Kunderådgjevar privatmarknad Nordfjord

Vil du bli ein del av Norges største bankallianse? I 2024 blir Sparebanken Sogn og Fjordane ein del av SpareBank 1, som er nettopp dette. Vi styrker oss som bank, og no vil vi også styrke laget vårt inn i den spennande tida som står framfor oss.

Vi har fokus på å gi kunden den beste rådgjevinga - og vi søkjer no etter fleire dyktige rådgjevarar til kontora våre i Nordfjord.

Vi søkjer deg som tør å tenke stort og som har ei framoverlent haldning. Trivst du med å vere der det skjer, og blir du motivert av ein variert kvardag i samspel med kjekke kollegaer og kundar? Om du får meistringsfølelse og energi i skapinga av gode relasjonar, og i tillegg er offensiv og resultatorientert – då er du den vi er på jakt etter!

Du vil få ansvar for å følge opp og utvikle eiga kundeportefølje gjennom god rådgjeving og tilpassa produkt, både til eksisterande og nye kundar.

Vi ser etter deg som gjer kundereisa god. Du er god på å avdekke behov og å finne dei riktige løysingane for kundane. Du trivst med å vere ein lagspelar, men du har også driv og engasjement i sjølvstendig arbeid. Du har høgare utdanning og erfaring frå bank vil vere ein fordel. Relevant erfaring kan vege opp for krav til utdanning. Du er autorisert innan kreditt, forsikring og sparing. Dersom ein ikkje er autorisert legg vi til rette for å gjennomføre og bestå denne sertifiseringa.

Som arbeidsgjevar tek vi godt vare på dei tilsette. Noko av det vi kan tilby er fleksibel arbeidstid, hybrid kontorløysing, redusert arbeidstid frå mai til august, medeigarskap i bedrifta gjennom tildeling av eigenkapitalbevis, gode pensjons- og forsikringsordningar og ei spennande stilling med moglegheit for personleg utvikling i ein innovativ og framtidsretta bank. Hos oss får du eit triveleg arbeidsmiljø med kompetente kollegaer som vil ta godt i mot deg.

Hos oss er det korte vegar til avgjersler, vi hjelper kvarandre med å lukkast og det er rom for å vere seg sjølv.

Kontorstad: Stryn, Sandane eller Nordfjordeid.

Fakta om stillinga

Søknadsfrist:
30.09.2023
Kontorstad:
Stryn, Sandane eller Nordfjordeid
Kontakt:
Banksjef Odd Kjetil Tonning,
481 67 062
Søk på stillinga
Sparebanken Sogn og Fjordane er den niande største sparebanken i landet og har nær 50 prosent av marknaden i Sogn og Fjordane. Banken har ein forvaltningskapital på om lag 70 milliardar kroner og nær 280 tilsette i Sogn og Fjordane og Bergen. Banken er det største finansielle fagmiljøet mellom Ålesund og Bergen. Vi støttar næringsutvikling i regionen og bidreg til omstilling til eit meir klimavennleg og berekraftig samfunn.