Kort og sperring

Kva gjer eg når eg har mista kortet mitt?

Då må du sperre kortet ditt. Det kan du ordne sjølv i mobilbanken. Vel kortet ditt, bla heilt nederst og vel sperre kort. Evt. ring banken sitt kundesenter på telefon 57 82 97 00 (Frå utlandet + 47 57 82 97 00). Vi har alltid ope. 

Eg har gløymt Pin-koden på kortet mitt. Kva gjer eg?

Dersom du er nettbankkunde kan du logge deg inn i nettbanken. Under menyvalet "Mine kort" og "Hent PIN" kan du hente fram pin-koden på nytt. Dersom du ikkje har nettbankavtale må du kontakte Kundesenter på tlf. 57 82 97 00 eller lokal kontor.

Kva er ein CVV2-kode?

Dette er dei 3 siste siffera du finn til høgre i signaturfeltet på kortet ditt.

Kor tid får eg tilsendt nytt kort når det skal fornyast?

Det nye kortet vil du motta ca. den 15. i den månaden det gamle kortet går ut. Dvs. at dersom kortet ditt går ut i juli, vil det nye kortet kome til deg ca 15. juli.

Kva er vekslingskursen når du bruker Visakort i utlandet ?

Visa Europa bruker eigne vekslingskursar når du betaler med kort i utlandet. Utgangspunktet skal vere beste kurs Visa oppnår mellom bankane denne dagen. Sjå vekslingskalkulator på www.visa.no - Kortbruk i utlandet.

Kor lenge er kortet mitt gyldig ?

Når det til dømes står gyldig til og med 11/13 bak på kortet ditt, tyder det at kortet er gyldig ut november 2013.

Inngår det forsikring og ulike tilleggsprodukt i Visa kortet?

Det er ingen forsikring knytta til korta Visa Classic og Visa Debet. Visa Kreditt og Visa Gold innheld reise og avbestillingsforsikring og ID-tjuveriforsikring.

Kva beløpsgrense er det på kortet mitt?

Her finn du oversikt over beløpsgrenser på dei ulike korta våre.

Kan eg betale inn pengar til MasterCard, utan å vente på faktura frå banken?

Ja. For å betale inn til ditt Mastercard, nyttar du kontonummer 3890 94 64800 og  KIDnummer finn du på tidlegare tilsendt faktura og under detaljer på Mastercard i nettbanken.

KID-nummer for MasterCard er 000 + kontonummer. Døme: 0003950xxxxxx. 000 + kontnummer= 13 siffer.

 

Kan eg overføre eller betale pengar frå MasterCard i nettbanken?

Ja. Du finn vala i "Nettbank-menyen" under  "Overføring frå MasterCard". Dersom du skal betale med kortet vel "Betal med kredittkort".