IPS

Korleis oppretter eg IPS-konto?

Logg deg på i nettbanken og vel FOND i menyen øverst. Inngå avtale om fondshandel (om du ikkje har det frå før), opprett IPS-konto og vel kva fond du vil spare i. Sjå video her korleis du gjer det.

Kven kan spare i IPS?

Alle som betaler skatt til Noreg og er mellom 18 og 75 år.

Kvifor bør eg spare i IPS?

Staten og arbeidsgjevar bidrar til pensjonen din, men dette er ofte ikkje nok. I IPS kan du spare til pensjon og samstundes få redusert skatt det året du sparer. Sjå kva vi tilbyr.