Pensjonist - har du byrja å smake på ordet? Åra går så fort, og snart er den livsfasen der. Før det må vi ta nokre viktige val, og då må vi skaffe oss oversikt over kva vi får i pensjon. Vil du trappe ned, eller slutte å jobbe som 62-åring, 65 eller 67?

Planlegg pensjonstida di

God planlegging er halve jobben, og start gjerne tidleg. Så kan du sjølv velje tidspunkt og alternativ for utbetaling av pensjon.
  • Få oversikt
    Sjekk kor mykje du kan forvente å få utbetalt. Sjå Norsk pensjon.
  • Vurder tidspunkt
    Når du veit litt meir om kva du får utbetalt, er neste steg kor tid du vil starte pensjonistlivet. Kvart ekstra år du vel å jobbe, vil påverke den oppsparte pensjonen din.

Ulike måter å ta ut pensjon på