Skal du spare til pensjon eller til bustadkjøp, med ein sparehorisont på fem år eller meir, anbefaler vi deg å plassere pengane dine i fond. Vår samarbeidspartner og leverandør av fond er Norne Securities.

Kva forskjellige fond kan ein velje mellom?

Det kan vere lurt å finne den typen fond som passar best til deg, når du skal starte å spare i fond. Du kan velje mellom rentefond, kombinasjonsfond, aksjefond og indeksfond.

Start fondssparing

Har du vurdert å starte fondssparing? Har du allereie gjort ei vurdering av kva risiko du er komfortabel med å ta? Under kan du velje ein fondspakke som samsvarar med din risikovilligheit. Fondsleverandøren vår, Norne, har sett saman fondspakkar med forskjellige risikoklassar:

Låg risiko

Du forventar:
- Lågare svingingar
- Lågare risiko for negativ verdiutvikling
- Beskytte verdiane mot inflasjon
Kjøp fond

Middels risiko

Du forventar:
- Betre avkastning enn ved låg risiko
- Risiko for negativ verdiutvikling
- Moderat verdiutvikling
Kjøp fond

Høg risiko

Du forventar:

- Større svingingar
- Høgare risiko for negativ verdiutvikling
- Høgare mogleg avkastning
Kjøp fond

Kvifor spare i fond?

Historisk sett har det gitt betre avkastning å plassere pengane i fond, enn å ha dei ståande på ein bankkonto. Du vel sjølv kva type fond du vil investere i, og om du vil ha høg eller låg risiko. Å investere i eit fond, vil seie å investere i fleire selskap samtidig. Dette er selskap som fondsforvaltarane våre vel ut og har trua på.
Avtal møte

Investorvern og kundeavtaler

Det er strenge MIFID-krav til handtering av fond og aksjar.

Prat gjerne med oss om fond

Har du spørsmål eller lurer du kanskje på kva type fond som passar for deg? Kontakt oss for ein prat så finn vi ei løysing som passar for deg!

Gunnar Heggheim

Førde, Fagspesialist, Leiingleiar investeringssenter916 80 362gunnar.heggheim@ssf.no

Oddmund Nielssen

Florø, Fagspesialistinvesteringsrådgjevar477 08 387oddmund.nielssen@ssf.no

Odd Helge Aase

Dale, Fagspesialistinvesteringsrådgjevar462 99 447odd.helge.aase@ssf.no

Ulf-Magne Eikås

Stryn, Fagspesialistinvesteringsrådgjevar971 12 450ulf-magne.eikaas@ssf.no

Målfrid Standal Reksten

Florø, Fagspesialistkonsulent investeringssenteret458 75 797maalfrid.reksten@ssf.no

Ting folk lurer på

meirennbank.no om fondssparing

Tre grunnar til å fortsette fondssparinga – sjølv i usikre tider

– Eg meiner det alltid er viktig å spare, og kanskje spesielt no, seier leiar for investeringssenteret i Sparebanken Sogn og Fjordane, Gunnar Heggheim.

Les heile saka
Tre grunnar til å fortsette fondssparinga – sjølv i usikre tider10. februar 2023
Derfor bør du ha ein Aksjesparekonto4. april 2022