Skal du spare til pensjon, eit sabbatsår eller for å hjelpe barnet ditt inn på bustadmarknaden i framtida, så kan fond vere noko for deg. Har du ein sparehorisont på fem år eller meir, anbefaler vi deg å plassere pengane dine i fond. Vår samarbeidspartner og leverandør av fond er Norne Securities.

Kvifor spare i fond?

Historisk sett har det gitt betre avkastning ved å plassere pengane i fond enn å ha dei ståande på ein bankkonto. Å investere i eit fond vil seie å investere i fleire selskap samtidig. Dette er då selskap som fondsforvaltarane våre vel ut og har trua på. Inne i fondsportalen vår finn du full oversikt over kva fond vi tilbyr og korleis desse har utvikla seg over tid.

Prat gjerne med oss om sparing

Har du spørsmål eller lurer kanskje på kva type sparing som passar for deg? Kontakt oss for ein prat. Du kan enkelt opprette spareavtalar sjølv, men det kan vere godt å ha nokon og sparre med før ein vel ulike fond og sparebeløp.
Har du allereie spareavtale, men vil endre på beløp eller trekkdato, kan du enkelt gjere dette via Norne, samarbeidspartnaren vår.

Fond i gåve til mindreårige

Ønskjer du å gi fond til eit barn, til dømes til dåp eller konfirmasjon, må fondet opprettast i ditt namn, merka barnet sitt namn, eller på ein av barna sine verjer. Fondet kan overførast som gåve når barnet er 18 år.
Du kan sette inn eit eingongsbeløp, eller opprette ein fast månadleg spareavtale. Minste sparebeløp er 250 kroner.
Investeringsrådgjevarane våre har plukka ut 3 fondstypar som dei anbefalar. Det er Skagen Global, Holberg Global og Norne Aksje. Men du står heilt fritt til å plukke ut andre fond, om du vil.
Start spareavtale i nettbanken

Investorvern og kundeavtaler

Det er strenge MIFID-krav til handtering av fond og aksjar.

Prat gjerne med oss om fond

Har du spørsmål eller lurer du kanskje på kva type fond som passar for deg? Kontakt oss for ein prat så finn vi ei løysing som passar for akkurat deg!

Gunnar Heggheim

Leiar Investeringssenter Førde, Leiing916 80 362gunnar.heggheim@ssf.no

Oddmund Nielssen

Investeringsrådgjevar Florø, Fagspesialist477 08 387oddmund.nielssen@ssf.no

Odd Helge Aase

Investeringsrådgjevar Dale, Fagspesialist462 99 447odd.helge.aase@ssf.no

Ulf-Magne Eikås

Investeringsrådgjevar Stryn, Fagspesialist971 12 450ulf.magne.eikaas@ssf.no

Alexander E. Dvergsdal

Investeringsrådgjevar468 64 434alexander.dvergsdal@ssf.no

Målfrid Standal Reksten

Konsulent Investeringssenteret Florø, Fagspesialist458 75 797maalfrid.reksten@ssf.no

Ting folk lurer på

meirennbank.no om fondssparing

Dette bør du gjere med fondssparinga di i urolige tider

Lisbeth Aasen Andersen er kunderådgjevar i Sparebanken Sogn og Fjordane, og ho gir deg gode tips til kva du no bør gjere med fondssparinga di.

Les heile saka

Slik sparer du til barnet

Det finst fleire alternativ for sparing på vegne av barn. Sparekonto start, Bustadsparekonto og Sparing i fond og aksjer er aktuelle spareformer som fint kan kombinerast når du ønskjer å spare på vegne av barnet.

Les heile saka