Tenk å sleppe hagearbeid og snømåking, og få ein meir lettstelt, moderne heim! Det er mykje å tenke på når du skal kjøpe og selje bustad. La oss bidra til å gjere deg trygg på at du tek dei rette vala.

På bustadjakt? Sjå eigedomane som er til sals i dag!

Eigedomsmekling Sogn og Fjordane har ei mengd bustader tilgjengelege for alle prisnivå til ei kvar tid. Ta ein kikk innom og sjå om du finn din nye heim. Du finn også kontaktinformasjon dersom du har planar om å selge bustaden din.
Selg eller kjøp heimen din her

Bustadkjøp steg for steg

1
Møte med kunderådgjevaren din
2
Søk om lånebevis eller lån
3
Bli med på visning
4
Bli med på bodrunde
5
Signer kjøpekontrakt
6
Ta over ny bustad

meirennbank.no om bustadkjøp

Slik går eit bustadkjøp føre seg

Skal du kjøpe bustad for første gang? Dette er banken oppteken av når du søker lån, og slik går prosessen med å kjøpe bustad føre seg.

Les heile saka

Bloggserie: Frå BSU til bustad – møte med kunderådgjevar

Her kjem nokre tips som kan vere lure å tenke over i forkant av eit lånemøte.

Les heile saka

Bloggserie: Slik kjøper du bustad – Dette må du sjå etter på visning

På visning er det mange ting ein bør undersøke og ein har gjerne avgrensa med tid. Samstundes er det snakk om ei stor investering, som kanskje skal vare resten av livet. Derfor er det lurt å førebu seg godt.

Les heile saka

Bloggserie: Slik kjøper du bustad. Slik førebur du deg på bodrunden

Etter du har vore på vising og funne deg ein bustad som passar for deg, er det tid for bodrunden. No skal det avgjerast, og dette er kanskje den mest spennande delen av bustadjakta.

Les heile saka