Om du skulle gå bort, kan ei livsforsikring vere med å sikre dine etterlatne ein trygg økonomi. Dette er spesielt viktig for deg som har ektefelle, sambuar eller barn.

Ting folk lurer på