Økonomien er det siste du skal bekymre deg for viss du blir alvorleg sjuk. Med forsikring for kritisk sjukdom slepp du det. Forsikringa gjeld for ei rekke alvorlege sjukdommar, og forsikringssummen blir raskt utbetalt etter at diagnosen er stilt. Slik er vi med å sikre deg og dine ein økonomiske tryggleik i ei krevande tid.

Ting folk lurer på