Vil du spare til bustad på ein konto med god rente? Då er Bustadsparekonto noko for deg. Med Bustadsparekonto kan du spare inntil 30 000 kroner i året og inntil 300 000 kroner totalt, i tillegg til vanleg sparing på BSU. Du får god rente, men sparinga gir ikkje skattefrådrag og kontoen har heller ikkje andre vilkår slik som BSU-kontoen har.

Bustadsparekonto passar for deg som

  • Har barn under 18 år som du vil hjelpe med å realisere bustaddraumen i framtida
  • Er under 34 år og har fylt opp BSU allereie
  • Vil spare til bustad, men som tener under skattegrensa

Sparing til barn: Kva namn skal eg spare i?

Før du vel spareform, må du bestemme deg for om du vil spare i ditt eller barnet sitt namn. – Det er fordeler og ulemper med begge alternativa, seier kunderådgjevar Camilla Chruickshank Holvik. Her forklarer ho kva du må tenke over.
Sparing til barn

Ting folk lurer på