Det er mange måtar å spare til bustad på. Er det til din eigen framtidige bustad så er BSU det aller beste alternativet med god rente og inntil 5000 kroner i skattefrådrag kvart år. Er det til barna dine kan bustadsparekonto vere eit alternativ, eller fond når sparehorisonten er lang.

Lurer du på kva rente du kan få på bustadsparinga?

Ting folk lurer på

meirennbank.no om bustadsparing

Bloggserie: Frå BSU til bustad – Kvifor BSU?

Med stigande bustadprisar og eit krav om 15% eigenkapital ved bustadkjøp, gjeld det å kome i gong med bustadsparinga tidleg. Ein BSU-konto er av fleire grunnar den mest gunstige måten å spare til draumebustaden.