Det er mange måtar å spare til bustad på. Er det til din eigen framtidige bustad så er BSU det aller beste alternativet med god rente og inntil 5500 kroner i skattefrådrag kvart år. Er det til barna dine kan bustadsparekonto vere eit alternativ, eller fond når sparehorisonten er lang.

Sparing til barn: Kva namn skal eg spare i?

Før du vel spareform, må du bestemme deg for om du vil spare i ditt eller barnet sitt namn. – Det er fordeler og ulemper med begge alternativa, seier kunderådgjevar Camilla Chruickshank Holvik. Her forklarer ho kva du må tenke over.
Sparing til barn

Lurer du på kva rente du kan få på bustadsparinga?

Ting folk lurer på

meirennbank.no om bustadsparing

Bloggserie: Frå BSU til bustad – Kvifor BSU?

Med stigande bustadprisar og eit krav om 15% eigenkapital ved bustadkjøp, gjeld det å kome i gong med bustadsparinga tidleg. Ein BSU-konto er av fleire grunnar den mest gunstige måten å spare til draumebustaden.

Les heile saka