Valutakursar

Merk at kursane er vinkla frå banken sitt perspektiv. Overføring kjøp viser kurs når banken kjøper valuta frå deg, medan overføring sal viser kurs når banken sel valuta til deg.
Oppdatert 25. mai 2022 06:55:00
ValutakursOverføring kjøpOverføring sal
1 USD9,5480 NOK9,6180 NOK
1 EUR10,2168 NOK10,2928 NOK
1 CHF9,9224 NOK9,9924 NOK
100 DKK137,1413 NOK138,5413 NOK
100 SEK97,2826 NOK98,4826 NOK
1 GBP11,9581 NOK12,0521 NOK
1 CAD7,4410 NOK7,4910 NOK
100 JPY7,5142 NOK7,5742 NOK
1 AUD6,7813 NOK6,8313 NOK
1 NZD6,2011 NOK6,2511 NOK
100 HKD121,0912 NOK123,0912 NOK
1 SGD6,9483 NOK6,9983 NOK
100 AED259,9004 NOK261,9004 NOK
100 CZK41,4788 NOK41,8788 NOK
100 INR12,0624 NOK12,6624 NOK
100 PHP18,0891 NOK18,5291 NOK
100 PLN221,1875 NOK225,1875 NOK
100 THB27,7287 NOK28,3287 NOK
100 TRY48,5911 NOK56,1911 NOK