Med straksbetaling kan du betale større beløp til personar som er kunde i andre bankar, og mottakaren vil få pengane inn på konto med ein gang.


For små beløp er Vipps framleis det enklaste, men for større beløp har det lenge vore ei utfordring at overføringar og betalingar kan ta litt tid. Med straksbetaling i mobil- og nettbanken kan du no overføre større beløp, også til personar som ikkje er kundar hos oss. Skal du til dømes kjøpe ein bruktbil eller båt, er det trygt for både seljar og kjøpar å sjå at pengane kjem inn på konto med ein gang. Du kan ikkje bruke straksbetaling til å betale rekningar med KID-nummer.

Ting folk lurer på