Med eFaktura får du rekningane ferdig utfylt med KID-nummer, forfallsdato og beløp i mobil- eller nettbank. Du treng berre å klikke godkjenn, så er rekninga di betalt.

Alltid eFaktura

Alltid eFaktura går ut på at du automatisk vil få alle eFaktura rett i din nettbank frå dei du mottar eFaktura frå. Du slepp dermed å registrere eFaktura-avtale med kvar enkelt avsendar.
Du aktiverer tenesta under betalingsavtalar i mobil- og nettbanken. Hugs at du alltid vil kunne reservere deg mot dei avsendarane du ikkje ønsker eFaktura frå.
Les meir om Alltid eFaktura

Lurer du på kva det kostar?

For betalingar innanfor EU/EØS er delte kostnader einaste alternativ, uansett valutasort.

Ting folk lurer på