Med AvtaleGiro kan du automatisere dei faste betalingane dine. Betal faste rekningar som straum, telefon og kommunale avgifter med AvtaleGiro. Betalinga blir trekt automatisk frå konto på forfallsdato, og du kan sjå kven du har betalt til dei siste tre månadane. Logg deg på med BankID og inngå avtale direkte her.

Lurer du på kva det kostar?

For betalingar innanfor EU/EØS er delte kostnader einaste alternativ, uansett valutasort.

Ting folk lurer på