Fleirvaluta kontosystem

Valutakontoar i ulike valuta kan også inngå i eit fleirvaluta kontosystem. Gjennom kontosystemet kan du trekke på tvers av konti i ulike valuta, som eit alternativ til å veksle valuta.


Det er ein føresetnad at det er dekning for opptrekket i form av innskot, og/eller kassekredittløyving innan kontosystemet.

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00