Om valutakonto

Rente

Rentesatsen følgjer renta i den aktuelle valutaen, med frådrag av ein margin. Rentesatsen vert justert på dagleg basis.

Kreditt

Du kan opprette kreditt på kontoen din. Valutakontoen vil då fungere som ein kassekreditt.


Disponering

Kontoen kan berre disponerast via nettbanken, og du må ha nettbank for å kunne opprette ein valutakonto. I nettbanken får du god oversikt over alle inn- og utbetalingar på kontoen.

Du kan ikkje sette inn, eller ta ut kontantar frå kontoen. Det kan ikkje knytast kort til kontoen.

Plassering

Valutakonto kan og brukast til plassering av kapital, dersom du trur at valutaen vil styrke seg mot norske kroner.

Innbetalingar

Du får betaling i den aktuelle valutaen og unngår at beløpet blir veksla til norske kroner før vidare disponering. Med valutakonto kan du kjøpe inn valuta når kursane er låge, med tanke på ei seinare utbetaling.

Utbetalingar

Du kan betale faktura i valuta direkte frå valutakontoen din i nettbanken, utan å veksle beløpet via norske kroner. Men du kan og overføre pengar til den norske kroner kontoen din i nettbanken, dersom kursen er gunstig.


Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00