Valutakonto

Valutakonto er tilpassa bedrifter som har stor omsetnad i utanlandsk valuta, og ikkje ønskjer veksling til norske kroner. Kontoen kan disponerast via nettbanken, som gir god oversikt over alle inn- og utbetalingane på kontoen.


Det kan ikkje knytast kort til kontoen, og det er ikkje høve til å sette inn, eller ta ut kontantar frå kontoen.

Fordelar med valutakonto

  • God likviditetsstyring
  • Redusert valutarisiko
  • Reduserte vekslingskostnader


Meir om valutakonto

 

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00