Pensjon for bedrifter

Vi tilbyr pensjon for bedrifter saman med Frende forsikring. Alle nye avtaler vert no oppretta i Frende.

Kontakt oss
Har du spørsmål om pensjon, så ta kontakt med :

Oddvar Fimreite  oddvar.fimreite@ssf.no   57 62 87 73 , eller
Målfrid Standal Reksten   maalfrid.reksten@ssf.no   57 82 96 11.

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00