Investeringsenter

Vi har god kompetanse innan både forsikringssparing/pensjon og innskotsbaserte pensjonsordningar for bedrifter. Du finn oss både i Sogndal, Florø, Førde, Fjaler og Stryn.

Kontakt oss så kan vi hjelpe til med å svare på spørsmål og finne gunstige løysingar:

 Sunnfjord   E-post    Telefon   
 Gunnar Heggheim  gunnar.heggheim@ssf.no  57 82 97 48
 Odd Helge Aase    
     
 Ytre Fjordane    
 Oddmund Nielssen  oddmund.nielssen@ssf.no   57 82 96 67
 Målfrid Standal Reksten   maalfrid.reksten@ssf.no   57 82 96 11
     
 Sogn    
 Oddvar Fimreite  oddvar.fimreite@ssf.no  57 83 31 74
     
Nordfjord    
Ulf Magne Eikås  ulf-magne.eikaas@ssf.no  57 87 27 06

 
Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00