Enkeltmannsforetak

Er du sjølvstendig næringsdrivande, enkeltpersonføretak og eigarar av aksjeselskap utan tilsette, kan du spare inntil 7% av bruttoløna til pensjon, med fullt frådrag i næringsinntekta.

Skattefordelar

  • Innskotet vil vere frådragsberettiga i brutto næringsinntekt, og på den måten redusere skatten.
  • Fristen for å innbetale til ei slik ordning er 31.mars året etter inntektsåret.

 

 Bruttoinntekt       Marginalskatt  Innskudd 2019    Skattereduksjon    
 400 000 kr  38,10 %  21 200 kr  8 100 kr
 500 000 kr  38,10 %  28 200 kr  10 700kr
 750 000 kr  47,10 %  45 700 kr  21 500 kr
 1 162 596 kr     50,10 %  74 500 kr  37 300 kr

 

 

 

 

 

 

Du kan spare inntil 6 prosent av lønn eller berekna personinntekt mellom 1 - 12 G ( grunnbeløp)

Forsikring

Du kan også avtale uførepensjon og etterlatnepensjon saman med innskotspensjonen.

 

 

 

 

Kontakt oss

 

Vi har god kompetanse innan både forsikringssparing/pensjon og innskotsbaserte pensjonsordningar for bedrifter. Du finn oss både i Sogndal, Florø, Førde, Fjaler og Stryn. 

 

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00