Bedriftsforsikring

Yrkesskade og reise

Yrkesskade- og reiseforsikring for tilsette og sjølvstendig næringsdrivande.

Lovpålagt yrkesskadeforsikring

  • Tilfredsstiller krav til Lov om yrkesskadeforsikring.
  • Erstatning ved yrkesulukker og -sjukdomar som fell inn under lova sitt verkeområde.

Frivillig yrkesskadeforsikring for sjølvstendig næringsdrivande
Frivillig yrkesskadeforskring som gir tilnærma same løysing som gjeld for tilsette.

Utviding av yrkesskadeforsikring
Lovpålagt yrkesskadeforsikring + ei rekkje tilleggsløysingar som gir auka tryggleik dersom personskade skjer. Ta kontakt med oss for rådgjeving tilpassa di verksemd.

Reiseforsikring
Ei av dei beste reiseforsikringane på marknaden, som fleire år på rad har vore «Best i test».

  • Omfatter berre tenestereiser tilsette i verksemda foretar
  • Eller utvida til å gjelde også alle ferie- og fritidsreiser for den tilsette og hans nærmaste familie.

Saman med Frende forsikring tilbyr vi forsikringar for bedrifter.

Ta gjerne kontakt med ein av forikringsrådgjevarane våre om du vil vite meir.

 

Stolt medeigar

 

 Vil du vite meir?

Kontakt oss

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00