Bedriftsforsikring

Køyretøy

Forsikring for dei fleste typar næringskøyretøy.

Firmabiler og lastebiler

  • Raskaste opptening av bonus i marknaden på firmabiler og lastebiler
  • Forsikringsløysingar for alle typer firmaregistrerte person-, vare- og kombinertbiler, og dei fleste typar lastebiler og trekkvogner
  • Gode og fleksible løysingar tilpassa bruksområdet køyretøya har

Arbeidsmaskiner

  • Forsikring for dei fleste variantar og ulike bruksområde
  • Gode forsikringsløysingar sikrar riktig skadeoppgjer om uhellet skulle vere ute.

Motorreiskap og tilhengarar
Vi forsikrer motorreiskap og hengarar til firmabilar, lastebilar eller traktorar.

Saman med Frende forsikring tilbyr vi forsikringar for bedrifter.

Ta gjerne kontakt med ein av forikringsrådgjevarane våre om du vil vite meir.

 

Stolt medeigar

 

Vil du vite meir?

Kontakt oss

 

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00