Bedriftsforsikring

Ansvar,bygg og lausøyre

Anten du driv ei stor eller lita bedrift har vi forsikringane du treng. Forsikringane våre blir tilpassa behova du har, for å ivareta verdiane på ein best mogeleg måte.

Bygningsforsikring

  • Tilpassa små og mellomstore næringsbygg
  • Løysingar for sameige og burettslag
  • Ansvaret vårt som huseigar og tap av leigeinntekter etter erstatningsmessig skade.

Ansvar
Krav til forsikring som dekker rettsleg erstatningsansvar. Vi tilbyr dei fleste typer ansvarsforsikringar for rådgjevings-, produksjons-, transport-, handverks- og handelsverksemder

Lausøyre og driftsstans

  • Sikre korrekt erstatning dersom skade oppstår
  • Løysingar som dekker nedgang i driftsresultat etter ein skade
  • Løysingar som inkluderer oppdrag de utfører ute hos kundar

Vil du vite meir?

Kontakt oss

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00