Starte di eiga bedrift?

Då har du mykje å passe på. Vi er den største næringslivsbanken i fylket, og vil gjerne hjelpe deg. Her har vi samla nokre tips som kan vere nyttige i bedriftsetableringa.

Kontakt oss 

Vi er eit fagmiljø på over 30 kunderådgjevarar fordelt på lokalkontora våre som står klare til å hjelpe deg. Her finn du oss.  

Produkt du bør sjå nærmare på:

 

Forsikring bedrift
Sparebanken samarbeider med Frende forsikring, og vi tilbyr forsikring for næringslivet og. Ta kontakt med ein av forsikringsrådgjevarane våre for meir informasjon.

Guide til nyetablering

I tvil om kva du bør velje?
Dei offentlege nettsidene Altinn.no har samla alt du treng vite om å starte og drive bedrift. Sjå nyttig info. her. 

Du kan og ta kontakt med eit Revisjonsselskap og Rekneskapskontor, om du vil vite meir.

 Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00