Kraft

Vi vil gjerne samarbeide med deg på finansiering av kraftverk. Arne Gravdal er vår fagansvarlege. Han har vore involvert i småkraftverk sidan 1996 og har god kompetanse på fagområdet.

Vi tilbyr byggjelån, langsiktig lån, kassakreditt og garantiar. Dei som etablerer minikraftverk ønskjer vanlegvis eit byggjelån i byggjeperioden som blir konvertert til eit langsiktig lån når kraftverket er ferdig.

Kontakt oss
Har du spørsmål om småkraftverk og finansiering så ta kontakt med Arne Gravdal på epost : arne.gravdal@ssf.no eller tlf. 57 82 97 43.

Småkraftforeninga
Nyttig informasjon om etablering av kraftverk og forslag til utforming av avtaler på Småkraftforeninga si heimeside.

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00