Oppseiing av beløp

For å ta ut heile eller delar av beløpet på Sparekonto Pluss, må oppseiinga vere registrert i banken minst 31 dagar før uttaket.

Avslutte konto?

Dersom oppsagt beløp er lik saldo på konto, blir kontoen avslutta.
Det er krav til minsteinnskot på 2 mill kroner på kontoen til ei kvar tid.