Bli bedriftskunde

Skriv ut Kundeerklæringsskjemaet  , scann/ta bilde av det og last det opp lenger nede i skjemaet under.  Legg også ved firmaattest, eller stiftelsesdokument inkludert vedtekter  (i PDF). Vi tar kontakt med deg ein av dei nærmaste arbeidsdagane.

Sjå hjelp til utfylling av skjemaet her.

Omsetning og resultat for bedrifta di t.d. i siste kvartal
Last opp Kundeerklæringsskjema og firmaattest inkludert vedtekter. NB! Unngå å bruke mellomrom (blank) i filnamna, då dette gir feil ved lesing.