Bli bedriftskunde

Steg 1

Steg 2

Dette feltet er obligatorisk
Dette feltet er obligatorisk
Dette feltet er obligatorisk (4 siffer)
Dette feltet er obligatorisk

Sparebanken Sogn og Fjordane har marknadsområde i Sogn og Fjordane, og søknader utanfor marknadsområdet vil bli behandla manuelt. Dersom selskapet ikkje er etablert i Sogn og Fjordane, ønskjer vi informasjon om eventuell tilknytning til området.

Kontaktperson

Dette feltet er obligatorisk
Dette feltet er obligatorisk
Dette feltet er obligatorisk (8 siffer)

Steg 3


Dette feltet er obligatorisk
Disponentar på konto

Disponent 1

Dette feltet er obligatorisk
Dette feltet er obligatorisk
Dette feltet er obligatorisk

Disponent 2

Steg 4Andre forbindelsar til selskapet


Dette feltet er obligatorisk


Dette feltet er obligatorisk

Samandrag