Prisliste

Prisliste gjeldande per 1. juni 2012

Nettbank - utanlandsbetaling

SEPA-betaling 1) kr 40
Andre betalingar til konto i utlandet kr 65
Telefaksadvisering kr 150
Avsender dekker kostnader i utanlandsk bank 2) kr 150

Nettbank - hastebetaling til utlandet

- under NOK 20 000 kr 300
- NOK 20 000 - NOK 1 million kr 500
- over NOK 1 million kr 750

Frå utlandet i valuta og NOK

SEPA-betaling 1) kr 20
Andre overføringar til konto under NOK 2 000 kr 50
Andre overføringar til konto over NOK 2 000 kr 100

Tilleggskostnadar

Retting av betalingar med feil eller mangelfulle opplysningar kr 100
Alle reklamasjonar, bla stopp, endring i betalingar 3) kr 400

 

1) SEPA-betaling:
- Betaling i Euro mellom bankar som er medlem i SEPA-samarbeidet.
- Kostnadar må vere delt mellom avsendar og mottakar.
- Det må brukast IBAN og SWIFT / BIC ved betaling.

2) Atterhald om etterbelastning av kostnader utover kr 150.

3) Eventuelle kostnadar i utenlandsk bank kjem i tillegg.

 

- - - - - - - - 
Atterhald om mulege feil i prislista.