Prisliste

Prisliste frå 21. mai 2019

Etablering  
Ny avtale kr 0
Knytte til nytt selskap kr 100
Etablere ekstra brukar (utover 1 brukar) kr 300 
Kontoinformasjon til annan bank kr 100 
Tilgang til konto i annan bank kr 100 
   
Månadsleige  
Pr nettbankavtale (inkl. 1 brukar) kr 0
Pr ekstra brukar (utover 1 brukar) kr 50
   
Betaling innland Pr trans
Overføring mellom eigne konti kr 0
Betaling med KID kr 1
Betaling med melding kr 4
Betaling med strukturert informasjon kr 2
Lønnsutbetaling kr 1,50
Utbetalingstilvising kr 100
   

-----------------
Atterhald om mulege feil i prislista.