Prisliste

Prisliste frå 12. november 2019

Visa Classic

Varekjøp kr 2
Lading av kontantkort kr 2
Minibankuttak i våre minibankar kr 7
Minibankuttak i andre norske minibankar kr 7
Minibankuttak i utlandet kr 35
Uttak av euro i våre minibankar kr 20
Årspris Visa Classic kr 275

Visa Kreditt

Årspris kr 0
Varekjøp kr 0
eFaktura kr 0
Papirfaktura kr 45
Minibankuttak i Norge og i utlandet kr 40 + 1 %
Rekningsbetaling via nettbank kr 40 +1 %
Overføring til annan konto kr 40 +1 %
Uttak av Euro i våre minibankar kr 60 +1 %
Nominell rente (kreditt 0 - 45 dagar) kr 0
Nominell rente pr mnd utover 45 dagar 1,57 %
Effektiv rente 22,00 %
Overtrekk kr 125

Visa Gold - betalingskort med kreditt

Årspris kr 0
Varekjøp kr 0
Faktura i nettbanken kr 0
Papirfaktura kr 15
Minibankuttak i Norge og i utlandet kr 40 + 1 %
Rekningsbetaling via nettbank kr 40 + 1 %
Overføring til annan konto kr 40 + 1 %
Uttak av Euro i våre minibankar kr 60 + 1 %
Nominell rente (kreditt 0 - 45 dagar) kr 0
Nominell rente pr påbegynt månad utover 45 dagar 1,57 %
Effektiv rente 22,00 %

Andre kortprisar

Valutapåslag - kontantuttak og varekjøp i utlandet 1,95 %
Purregebyr kr 70
Ny PIN pr post (rebestilling) kr 25
Nytt kort pga skade/mista (rebestilling) kr 150
Hastekort kr 300
Hastekort express kr 700
Nødkontantar kr 800
Eigendel ved misbruk av kort kr 1 200
Eigendel ved misbruk av kort og grov aktløyse kr 12 000

Kortbruk i utlandet.
Ved bruk av kortet i utlandet vert beløpet omrekna til norske kroner. Omrekningskursen vi nyttar er den same som Visa Int. / MasterCard Int. oppnår på oppgjersdagen, pluss eit kurspåslag på det veksla beløpet. Vi gjer merksam på at enkelte  brukarstader kan legge til gebyr utover det som står i prislista ovenfor.

- - - - - - - - 
Atterhald om mulege feil i prislista.