Prisliste

PRISLISTE FRÅ 24. OKTOBER 2019

AvtaleGiro betalingsmottakar Pris
Etablering kr 500
Månadspris Nets kr 70
OCR retur AvtaleGiro kr 1,50
   
AvtaleGiro varsling  
Eige varsel kr 2 
Varsel via bank kr 4,50 
Kreditorbetalt varsel kr 2 
Sletting av betalingskrav kr 10 
   
OCR  
Etablering utan test kr 500 
Etablering med test kr 1 000 
Månadspris Nets kr 70
Transpris OCR retur arkiv kr 1,50 
Transpris OCR retur m/melding kr 6
Endring av avtale kr 50
   
Direkte remittering  
Etablering  kr 500
Månadspris Nets kr 70
Direkte remittering m/KID kr 2 
Direkte remittering m/melding kr 5 
Direkte remittering m/utbetalingsgiro kr 100
Endring av avtale kr 50
   
Autogiro  
 Etablering kr 500
Autogiro - betalar kr 2,50 

 

 
eFaktura (mottakar)  
Etablering Etter avtale
Månadspris Nets kr 70
 Betalingskrav eFaktura  kr 3
eFaktura OCR retur kr 1,50
Nets fakturahotell kr 1
   
Innbetaling total  
Etablering kr 500
Månadspris kr 70
Transpris med KID kr 1,50
Transpris utan KID kr 2
Endring av avtale kr 50
   
E-giro / Cremul  
Etablering kr 500
Månadspris kr 70
Transpris med KID kr 1,50
Transpris utan KID kr 2
Endring av avtale kr 50
   
Autopay / SFTP  
Etablering av Autopay / SFTP kr 4 000
Etablering av Autopay / SFTP klient kr 500
   
Andre prisar  
Filoverføring per fil kr 5
Endring av avtale kr 50

-------------------
Atterhald om mulege feil i prislista.