Prisliste

Prisliste gjeldande frå 1. april 2018

Prisliste betalingsterminal    
   
Mva-frie prisar Pris


Etablering av ny brukarstad (nyetablering) kr 600
Oppgjersbehandling / Brukarstadsabonnement       kr 50 pr mnd
Pris pr transaksjon kr 0,16
   

--------------------------- 

Atterhald om mulege feil i prislista.