Næringslån

Næringslån er eit nedbetalingslån som passar for større og mindre investeringar i eigedom, maskiner og produksjonsutstyr.

Trygd for lånet vil normalt vere knytt til investeringsobjektet.

Næringslån kan du også bruke ved kortsiktige finansieringsbehov, der kassekreditt av ulike årsaker ikkje er eigna. Avdragstid og -profil, rentesats og andre vilkår er avhengig av bedrifta si betalingsevne, samt verdien av pantetrygda som kan stillast.

Fast eller flytande rente?

Renta på lånet vert regulert i takt med den generelle utviklinga i rentemarknaden, eller kan bindast for ein periode.

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00