Leasing

Leasing inneber at bedrifta di kan leige køyretøy eller utstyr i ein periode, i staden for å kjøpe det.
  • Inntil 100% finansiering. 
  • Ikkje forskotering av merverdiavgift.
  • Enkel rekneskapsføring og budsjettering

Kontakt ein av oss om leasing

 

Kva er leasing?
Ei fleksibel form for finansiering som passer for deg som meiner det viktigaste er bruksretten. Vi tilbyr leasing til alle næringsdrivande og offentleg sektor i samarbeid med Sparebank 1 Finans.

Heile leigebeløpet blir utgiftsført, slik at både rekneskapsføring og budsjettering blir enkel. Leasing bind ikkje opp anna pantesikkerheit sidan vi berre tar pant i leasa utstyr.

Sparebank 1 Finans
Som stolt medeigar i Sparebank1 Finans samarbeider vi no om å tilby leasing som finansiering.

 

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00