Byggjelån

Byggjelån er ein rammekreditt som du bruker gradvis etterkvart som du betaler for oppføring av eit nybygg.

 

Etter at byggjepreioden er slutt må kreditten innfriast, eller overførast (konverterast) til eit langsiktig lån.

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00