Skattetrekkskonto

Kontoen bruker du til å sette av skattetrekksmidlar. Skattepengane tilhøyrer skattekreditorane, og difor krev lova at banken sperrar kontoen for uttak.

Arbeidsgjevaren kan berre disponere kontoen når skattetrekk for tilsette skal overførast til Skatteoppkrevjaren.

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00