Landbrukskonto

Lønn, oppgjer og andre inntekter kan overførast direkte til kontoen, og du kan betale rekningar eller overføre pengar til andre kontoar.

Du kan ha nettavtale og Visa-kort knytta til kontoen, og det kan også knyttast kreditt til ein Landbrukskonto.

Har du Sparebanken Sogn og Fjordane som hovudbank, og i tillegg brukar nettbank og visakort, kan du oppnå endå betre vilkår. Ta kontakt med din kunderådgjevar for nærare informasjon.

Nyttige lenker

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00